Přípravné lekce

Přípravné lekce pro předškoláky

USKUTEČNÍ SE V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018!

V letošním roce navštěvuje naši mateřskou školu -- předškoláků. Přípravné lekce pro předškoláky a jejich rodiče budou probíhat jednou za dva týdny v pondělí a ve středu. Z důvodu velkého počtu předškoláků se budeme rozdělovat na dvě skupinky.

Rodiče vždy potvrdí svou účast na dané lekci podpisem v archu účasti na nástěnce umístěné v šatně dětí. Během lekcí si procvičíme správné držení tužky, hygienu sezení, grafomotoriku, rozvoj předmatematických představ, komunikativní schopnosti atd.

 

                              

 

 

 

 

 

Top