Přípravné lekce

Přípravné lekce pro předškoláky

 

V letošním roce navštěvuje naši mateřskou školu 8 předškoláků. Přípravné lekce pro předškoláky a jejich rodiče budou probíhat cca jednou za tři týdny vždy ve středu.

Rodiče vždy potvrdí svou účast na dané lekci podpisem v archu účasti na nástěnce umístěné v šatně dětí. Během lekcí si procvičíme správné držení tužky, hygienu sezení, grafomotoriku, rozvoj předmatematických představ, komunikativní schopnosti atd.

 

Začínáme od 3. 10. 2018

Další předpokládané termíny:    17. 10. 2018                                            9. 1. 2019

                                                      31. 10. 2018                                          23. 1. 2019

                                                      14. 11. 2018                                            6. 2. 2019

                                                      28. 11. 2018                                          20. 2. 2019

                                                                                                                       6. 3. 2019

                                                                                                                     20. 3. 2019 - závěrečná lekce

 

                              

 

 

 

 

 

Top