Přípravné lekce

Přípravné lekce pro předškoláky

 

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu 12 předškoláků. Přípravné lekce pro předškoláky a jejich rodiče budou probíhat cca jednou za dva týdny vždy ve středu. 

Rodiče vždy potvrdí svou účast na dané lekci podpisem v archu účasti na nástěnce umístěné v šatně dětí. Během lekcí si procvičíme správné držení tužky, hygienu sezení, grafomotoriku, rozvoj předmatematických představ, komunikativní schopnosti atd. 

 

            

 

 

                                                      

                                 

                             

                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

                              

 

 

 

 

 

Top