Přípravné lekce

Přípravné lekce pro předškoláky

 

V letošním roce navštěvuje naši mateřskou školu 7 předškoláků. Přípravné lekce pro předškoláky a jejich rodiče budou probíhat cca jednou za tři týdny vždy ve středu.

Rodiče vždy potvrdí svou účast na dané lekci podpisem v archu účasti na nástěnce umístěné v šatně dětí. Během lekcí si procvičíme správné držení tužky, hygienu sezení, grafomotoriku, rozvoj předmatematických představ, komunikativní schopnosti atd.

 

Začínáme od 9. 10. 2019

Další předpokládané termíny:    23. 10. 2019                                                  

                                                      6. 11. 2019                                          

                                                      20. 11. 2019              

                                                      

                                                       5. 2. 2020

                                                      12. 2. 2020

                                                      26. 2. 2020

                                                       4. 3. 2020

                                                      11. 3. 2020

                                                      18. 3 2020

                             

                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

                              

 

 

 

 

 

Top