Režim dne

Školní rok 2023/2024

6.30 – 9.30                 hry a činnosti dle zájmu dětí (spontánní hry a činnosti)

                                    pohybové aktivity, komunikační kruh, skupinové hry

                                    na koberci, kreslení a tvořivé činnosti,

                                    individuální a skupinová práce s dětmi,                          

                                    vykreslování obrázků a úkolů

                                    v pracovních sešitech, zpívání, tanec aj.

                                    úklid hraček

 

8.20 – 8.50                 hygiena

                                    průběžná svačina (sebeobslužné činnosti, 

                                    1x týdně samostatná příprava svačiny

                                    - namazání pečiva pomazánkou,

                                    úklid nádobí na určené místo)

 

9.30 – 11.30                pobyt venku (školní zahrada, vycházka)

11.40 – 12.30             hygiena, oběd, čištění zoubků

12.30                           odpočinek dětí při čtené pohádce,

                                    odpočinek nejméně ¾ hodiny

                                    děti, které neusnou,

                                    vstávají dříve, věnují se klidným činnostem,

                                    respektují spící kamarády

 

14.30                          hygiena, svačina

                                    hry a činnosti dle výběru dětí

                                    skupinová a individuální práce s dětmi

15.30                           konec provozní doby MŠ

 

 

 

 

 

 

 

Délka pobytu venku je přizpůsobena aktuálnímu počasí. V letních měsících pobýváme venku delší dobu.

Během celého dne děti dodržují pitný režim.

Top