školní rok 2020/2021

VÝLET DĚTÍ NA ROZHLEDNU VESELICE

DEN DĚTÍ V MŠ - "PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM" (plnění úkolů)

2. PROJEKTOVÝ DEN V MŠ S ODBORNÍKEM Z PRAXE PANEM J. VINTREM - NÁVŠTĚVA MÍSTNÍCH HASIČŮ (ORGANIZACE JPO)

Cestujeme po světě, hrajeme si na "INDIÁNY"

"MATEŘINKO - ČARODĚJÁLES" - slet čarodějnic a čarodějů v MŠ

Pobyt dětí v přírodě - stavba domečků pro zvířátka v lese, pohybové hry na políčku

Ukázka některých výrobků dětí z distanční výuky (z domu)

Masopust - maškarní rej v MŠ

Ochutnávka - voda plná vitamínů, vaření bylinkového čaje

Hrátky na sněhu, se sněhem

Průvod Tří králů - dramatizace

Tradice a zvyky na Vánoce

Připravujeme se na Vánoce - výzdoba, výrobky

Přišel k nám Ježíšek

Chystáme se na Vánoce - pečeme perníčky

"Čertí školka"

"Advent začíná - těšíme se na Vánoce"

"Koutek živé přírody v MŠ" - oblovky a jejich mláďata

"Drakiáda" v MŠ

"Dýňování" v MŠ

Dramatizace pohádky - "O veliké řepě"

"Bramborový týden"

"Den u včeliček - projektový den se včelařem"

"Poznáváme ovoce a zeleninu - kouzlo sklenic a ochutnávka"

"Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky prima"

Top