školní rok 2021/2022

Lipka - Javorový mužíček 17. 5. 2022

Dětský den

Sportovní dopoledne

Mateřinko-čarodějáles

Velikonoční vyrábění

Setí obilí

Den Země

Vítání jara

Jarní výzdoba

Den otevřených dveří ZŠ Sloup

Celodopolední vycházka

Dramatizace pohádky O veliké řepě

Malá technická univerzita

Karneval

Divadlo Radost Brno

Vánoční tradice a slavnostní oběd 22. 12. 2021

Zdobení stromečku zvířátkům v lese 21. 12. 2021

Ježíšek v MŠ 13. 12. 2021

Pečení perníčků a zdobení vánočního stromečku

Hrátky na sněhu

Vítáme advent

Čertí školka 3. 12. 2021

Svíčkování

Divadlo Radost v Brně

Dýňování 21. 10. 2021

Drakiáda 7. 10. 2021

Malá technická univerzita

Nový školní rok 2021/2022

První dny ve školce

Top