Úvodní text

  • Plně kvalifikovaný personál, mladý kolektiv
  • Laskavý a individuální přístup
  • Předškolní příprava
  • Spolupráce s rodiči
  • Adaptační program nově příchozích dětí
  • Logopedická prevence
  • Integrace sociálně znevýhodněných jedinců
  • Bezbariérové prostory

 

 

Top